Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
199.
Decyzja Nr 163/MON z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2019.10.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.14 11:56
Treść aktu: