Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
198.
Upoważnienie Nr 30/MON z dnia 26 lipca 2013 r. dla Pana Andrzeja Wasilewskiego - Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.07.29
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.07.29 13:43
Treść aktu: