Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
198.
Decyzja Nr 326/MON z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia nazwy wyróżniającej i ustanowienia Święta Dywizjonu Okętów Bojowych
Minister Obrony Narodowej 2016.12.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.06 10:45
Treść aktu: