Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
198.
Decyzja Nr 262/MON z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego
Minister Obrony Narodowej 2015.07.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.07.02 10:48
Treść aktu: