Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
198.
Decyzja Nr 234/MON z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych
Minister Obrony Narodowej 2014.06.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.17 13:11
Treść aktu: