Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
198.
Decyzja Nr 169/MON z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przebudowy struktur organizacyjnych bezpieczeństwa lotów i kontroli lotnictwa w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.05.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.05.31 13:06
Treść aktu: