Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
198.
Decyzja Nr 162/MON z dnia 7 października 2019 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Minister Obrony Narodowej 2019.10.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.07 13:18
Treść aktu: