Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
197.
Decyzja Nr 325/MON z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2016.12.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.06 10:44
Treść aktu: