Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
197.
Decyzja Nr 233/MON z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie powołania zespołu do określenia wymagań oraz koordynacji działań związanych z wyposażeniem części narodowej nowej Kwatery Głównej NATO
Minister Obrony Narodowej 2014.06.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.17 13:09
Treść aktu: