Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
197.
Decyzja Nr 215/MON z dnia 26 lipca 2013 r. zmieniajaca decyzję budżetową na rok 2013
Minister Obrony Narodowej 2013.07.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.07.29 13:04
Treść aktu: