Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
197.
Decyzja Nr 172/MON z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie zaopatrywania w prasę komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.12.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.12.19 12:11
Treść aktu: