Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
196.
Decyzja Nr 260/MON z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie odwołania pełnomocnictw
Minister Obrony Narodowej 2015.07.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.07.02 10:45
Treść aktu: