Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
196.
Decyzja Nr 214/MON z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Minister Obrony Narodowej 2013.07.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.07.24 11:18
Treść aktu: