Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
196.
Decyzja Nr 171/MON z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego
Minister Obrony Narodowej 2018.12.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.12.18 12:34
Treść aktu: