Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
196.
Decyzja Nr 170/MON z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2021 r
Minister Obrony Narodowej 2020.12.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.12.15 13:36
Treść aktu: