Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
196.
Decyzja Nr 167/MON z dnia 13 października 2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2017.10.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.10.16 12:45
Treść aktu: