Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
196.
Decyzja Nr 160/MON z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.10.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.03 13:29
Treść aktu: