Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
195.
Decyzja Nr 323/MON z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia odzaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie
Minister Obrony Narodowej 2016.12.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.06 10:41
Treść aktu: