Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
195.
Decyzja Nr 213/MON z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Minister Obrony Narodowej 2013.07.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.07.24 11:15
Treść aktu: