Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
195.
Decyzja Nr 170/MON z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Minister Obrony Narodowej 2018.12.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.12.18 12:27
Treść aktu: