Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
195.
Decyzja Nr 169/MON z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020
Minister Obrony Narodowej 2020.12.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.12.10 11:29
Treść aktu: