Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
195.
Decyzja Nr 159/MON z dnia 2 października 2019 r. uchylająca decyzję w sprawie trybu postępowania w zakresie usunięcia przeszkody na lotnisku wojskowym, która nie jest obiektem budowlanym, a stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, w tym drzew i krzewów w rejonie podejść do lądowania
Minister Obrony Narodowej 2019.10.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.03 13:26
Treść aktu: