Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
194.
Decyzja Nr 252/MON z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie zaopatrywania w prasę komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.06.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.06.29 11:43
Treść aktu: