Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
194.
Decyzja Nr 169/MON z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2018 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.12.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.12.18 11:06
Treść aktu: