Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
194.
Decyzja Nr 168/MON z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi
Minister Obrony Narodowej 2020.12.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.12.07 11:57
Treść aktu: