Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
194.
Decyzja Nr 166/MON z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.10.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.10.12 12:15
Treść aktu: