Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
194.
Decyzja Nr 165/MON z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa
Minister Obrony Narodowej 2012.05.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.05.31 11:44
Treść aktu: