Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
194.
Decyzja Nr 158/MON z dnia 2 października 2019 r. w sprawie realizacji w resorcie obrony narodowej zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz opiniowania inwestycji realizowanych w tych obszarach
Minister Obrony Narodowej 2019.10.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.03 13:23
Treść aktu: