Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
193.
Decyzja Nr 251/MON z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.06.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.06.29 11:42
Treść aktu: