Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
193.
Decyzja Nr 167/MON z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2021 r.
Minister Obrony Narodowej 2020.12.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.12.04 10:48
Treść aktu: