Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
193.
Decyzja Nr 165/MON z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017
Minister Obrony Narodowej 2017.10.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.10.12 12:11
Treść aktu: