Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
193.
Decyzja Nr 164/MON z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2012
Minister Obrony Narodowej 2012.05.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.05.31 11:23
Treść aktu: