Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
193.
Decyzja Nr 157/MON z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego za przedmioty mundurowe pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład wart cywilnych
Minister Obrony Narodowej 2019.10.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.03 13:20
Treść aktu: