Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
192.
Decyzja Nr 250/MON z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego
Minister Obrony Narodowej 2015.06.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.06.29 11:41
Treść aktu: