Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
192.
Decyzja Nr 202/MON z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego dysponentem środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz ustanowienia dysponentów trzeciego stopnia podległych Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2013.07.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.07.19 11:29
Treść aktu: