Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
192.
Decyzja Nr 167/MON z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie sporządzania uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2018.12.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.12.12 13:48
Treść aktu: