Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
192.
Decyzja Nr 164/MON z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania systemu zarządzania dokumentacją oraz jej archiwizowania w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.10.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.10.10 10:15
Treść aktu: