Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
192.
Decyzja Nr 163/MON z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.05.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.05.29 09:54
Treść aktu: