Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
192.
Decyzja Nr 120/MON z dnia 1 września 2021 r. uchylająca decyzję w sprawie Organizatorów Systemów Funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sprawie podziału zadań wynikających z uchylenia decyzji
Minister Obrony Narodowej 2021.09.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.09.01 15:09
Treść aktu: