Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
191.
Decyzja Nr 320/MON z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania imienia patrona Wojskowemu Biuru Historycznemu
Minister Obrony Narodowej 2016.12.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.02 11:01
Treść aktu: