Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
191.
Decyzja Nr 247/MON z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2015
Minister Obrony Narodowej 2015.06.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.06.25 12:39
Treść aktu: