Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
191.
Decyzja Nr 201/MON z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów doktoranckich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Minister Obrony Narodowej 2013.07.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.07.11 13:20
Treść aktu: