Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
191.
Decyzja Nr 163/MON z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia zadań Gabinetu_Politycznego Ministra
Minister Obrony Narodowej 2017.10.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.10.10 10:13
Treść aktu: