Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
191.
Decyzja Nr 162/MON z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta 6. Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych
Minister Obrony Narodowej 2012.05.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.05.28 11:57
Treść aktu: