Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
191.
Decyzja Nr 119/MON z dnia 1 września 2021 r. uchylająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej oraz w sprawie podziału zadań wynikających z uchylenia decyzji
Minister Obrony Narodowej 2021.09.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.09.01 15:07
Treść aktu: