Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
190.
Decyzja Nr 322/MON z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia
Minister Obrony Narodowej 2016.12.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.01 11:09
Treść aktu: