Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
190.
Decyzja Nr 165/MON z dnia 10 grudnia 2018 r. uchylająca decyzję w sprawie szczegółowego zakresu działania Ordynariatu Polowego
Minister Obrony Narodowej 2018.12.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.12.12 13:41
Treść aktu: