Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
190.
Decyzja Nr 162/MON z dnia 3 października 2017 r. w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy
Minister Obrony Narodowej 2017.10.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.10.05 10:47
Treść aktu: