Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
190.
Decyzja Nr 161/MON z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
Minister Obrony Narodowej 2012.05.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.05.28 10:35
Treść aktu: