Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
190.
Decyzja Nr 156/MON z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Minister Obrony Narodowej 2019.09.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.09.26 11:42
Treść aktu: